External Links
Current Officers

Chairman of the Board of Directors: 

Lu, Guozhen 陆国震

President of the Foundation: 

Yang, Catherine 杨芳莘

Executive Vice-President of the Foundation: 

Wang, Xiaodan 王晓丹

Vice-President of the Foundation: 

Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承

Hu, Wei 胡炜

Secretary: 

Erping Zhu  朱尔萍

Deputy Secretary: 

Dang, Ying 党颖 (Representing Zhejiang University)

Chief Financial Officer: 

Wang, Xiaodan 王晓丹

President of the Advisory Board: 

Zhu, Cheng朱承(President)
Hong, Zhaohui 洪朝辉 (Vice President)
Cai, Yigang 蔡亦钢
Li,Moses 李摩西
Lou, Zheng 娄征
Luo, Jianhong 罗建红 (ZU representative)
Ni, Pin 倪频
Sun, Yuzheng (Dexter) 孙宇政
Wang, Daniel 王音特
Zou, Shukang 邹书康

Treasurer and Office Manager

Shen, Lan 沈澜